Dişçilik Alemi Dergisi

Diş hekimliği alanında araştırma yaparken, meslektaşlarımın çıkarmış olduğu ilginç  bir dergi önüme çıktı :
Dişçilik fenninin terakkisine hizmet” amacıyla çıkartılan Dişçilik Âlemi dergisi sağlık konulu süreli yayınlar arasında yer almaktadır. Dişçilik alanında çıkartılan ikinci yayın olma özelliğini taşımaktadır. Dergi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında (1924-1929) mesleğin içerisinde yer alan diş hekimi Ferid Ramiz Bey tarafından kişisel gayretler ile çıkartılmıştır.
Dişçilik Âlemi’nde diş hekimliği mesleğinin ve ağız-diş sağlığı biliminin gelişmesi adına önemli makaleler neşredilmiştir. Avrupa’daki diş hekimliği ile ilgili gelişmeler takip edilmiş, çeviri yazılar ve reklamlar aracılığı ile yeni çıkan diş tedavisi teknolojisi tanıtılmıştır. Ayrıca halk sağlığı için de bilgilendirici yazılara yer verilmiştir. Dergi, diş hekimlerinin yetiştiği kurum olan Dişçi Mektebi ile de yakından ilgilenmiş, okulun sorunlarını okurları ile paylaşmış, idarecileri eleştirmekten çekinmemiştir. Bu çalışmada; dergide yer alan yazılar ve diğer materyaller doğrultusunda derginin amacı, içeriği, şekil özellikleri belirtildikten sonra, derginin diş hekimliği açısından önemi vurgulanmaktadır.
adsız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir