Dişçilik Alemi Dergisi

Diş hekimliği alanında araştırma yaparken, meslektaşlarımın çıkarmış olduğu ilginç  bir dergi önüme çıktı : Dişçilik fenninin terakkisine hizmet” amacıyla çıkartılan Dişçilik Âlemi dergisi sağlık konulu süreli yayınlar arasında yer almaktadır. Dişçilik alanında çıkartılan ikinci yayın olma özelliğini taşımaktadır. Dergi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında (1924-1929) mesleğin içerisinde yer alan diş hekimi Ferid Ramiz Bey tarafından kişisel gayretler ile çıkartılmıştır. […]