Engel Bedende Değil Bakıştadır

Tedavisini gerçekleştirdiğim bir hastamdan sonra fiziksel engeli olan hastamın anne ve babası defalarca teşekkür etmişlerdi. Sebebi ise pek çok kişinin evlatlarının tedavilerini yapmayı kabul etmemesiydi. Sorun ne miydi? Bakış açısındaki engel.

Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık” (Tin, 4), “Allah size şekil verdi ve şeklinizi en güzel yaptı” (Teğâbün, 3) “

Bakış açımız insan merkezli olur, insanın gönlüne hitap etmek olursa dünyada pek çok şey düzene girer. Aslında engel bedende değil, zihinde degil, bakışımızdadır. Peki, bu engel nasıl kalkacak? Elbette bilgi, sevgi ve saygı ile.

Kuran-ı Kerim bunu ne güzel ve açık bir biçimde anlatır. Hz.Peygamber (sav) kendisine soru sormak için gelen görme engelli bir sahabeye karşı hafifçe yüzünü ekşitince hemen ikaz edilir ve aşağıdaki ayetler iner. Ne dersiniz, bu engelleri kaldırmak için önce sevgi ile yüreğimizi yıkayıp, bilgi ile zihnimizi doldurup, gözlerimizi insani bakış ile donatalım mı?

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1 – (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.
2 – Kendisine âmâ geldi, diye.
3 – Ne bilirsin, belki o temizlenecek?
4 – Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.
5 – Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,
6 – Sen ona yöneliyorsun.
7 – Onun temizlenmemesinden sana ne?
8 – Ama sana can atarak gelen,
9 – Allah’tan korkarak gelmişken,
10 – Sen onunla ilgilenmiyorsun.
11 – Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur’ân bir öğüttür.
(Abese Suresi 1-11. ayetler)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir