Şahsına Münhasır Paşa’nın Konağı

Suriçi Konakları – 18

İstanbul’un pek çok semti gibi Fatih’in Cağaloğlu semti de entelektüelliğin merkezi olduğu kadar yönetim kademesinin de konaklarının olduğu bir bölgeydi. Bu bakımdan pek çokları yansa ya da kasıtlı olarak yıkılsa da hala ayakta olan ve devlet dairesi olarak kullanılan bir konak var günümüzde.

Osmanlı İmparatorluğu sağlığa ve sosyal hizmetlere önem verir; vakıflar, aşevleri, hastaneler kurar. Ama teşkilatlanmaları ancak 1839’da olur. ‘Beynelmilel Sıhhiye Meclisi’ kurulmasıyla sağlık ve sosyal yardım işlerinde teşkilatlanma başlar. Sonra değişik adlarla kurulan sağlık meclislerinin yerini 1906’da içişlerine bağlı bulunan ve sağlıkla ilgilenen “Sıhhiye Umum Müdürlüğü” alır. 1914’te İçişleri Bakanlığı’nın adı “İçişleri ve Sağlık Bakanlığı” olur.

IMG-20171225-WA0002

7-8 Hasan Paşa Konağı

Adı geçen Sıhhıye Umum Müdürlüğü bugün 7-8 Hasan Paşa’nın konağı olarak bilinen binada faaliyet gösterdi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü 1993 yılından bu yana, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’ne ait Peykhane Caddesi No: 10’daki yeni binasında hizmet veriyor. Ancak, bu binanın fiziki yetersizliği nedeni ile bazı şubeler halen Kazım İsmail Gürkan Caddesi No:9’daki 7-8 Hasan Paşa Konağı’nda hizmet vermeye devam ediyor.

7-8 Hasan Paşa Kimdir ?

Hasan Paşa 1240 (1824-1825) yılında Çorum’da doğar. Babası Mustafa Ağa, annesi de Kezban Hanımdır.II. Abdülhamid Han döneminin ünlü Beşiktaş karakol komutanıdır. Tarihe geçmesine neden olan hadise de sadece bir sopa ile ihtilali önlemesidir.

Meraklısına: 7-8 Hasan Paşa tahsil görmemiş olduğundan imzasını Arapça yedi ve sekiz anlamına gelen \/\ şeklinde attığından adı “yedi sekiz”e çıkmıştı. Tahsili yoktur ama son derece dürüsttür.

Kaynaklar:

www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tarihce/tarihce.asp

www.ito.org.tr/itoyayin/0026608.pdf

www.ahupakdemirli.wordpress.com/tag/sihhiye-umum-mudurlugu/

www.tarihistory.com/portreler/yedi-sekiz-hasan-pasa/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir